Sebanyak 97.2 peratus daripada perniagaan yang terjejas akibat pandemik ini adalah dalam kalangan PKS tempatan. Gambar kecil: Nur Fatin Nabilah.
Sebanyak 97.2 peratus daripada perniagaan yang terjejas akibat pandemik ini adalah dalam kalangan PKS tempatan. Gambar kecil: Nur Fatin Nabilah.

Impak Perusahaan Kecil dan Sederhana di Malaysia

NUR FATIN NABILAH SHAARI DAN JAHARUDIN PADLI
04 Feb 2024 10:01am
A
A
A

Pandemik Covid-19 yang melanda Malaysia sejak Mac 2020 lalu dilihat memberikan kesan yang besar dan mendalam terutamanya kepada sektor Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) di negara ini.

Dilaporkan sebanyak 97.2 peratus daripada perniagaan yang terjejas akibat pandemik ini adalah dalam kalangan PKS tempatan.

Menurut laporan Perbadanan Pembangunan Kemahiran dan Keusahawanan Negara (PSKON), 72 peratus daripada PKS di Malaysia telah menutup operasi sementara 21 peratus daripadanya telah menutup operasi secara kekal.

Dari sudut ekonomi, penularan wabak Covid-19 yang pesat menyaksikan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) oleh pihak kerajaan bagi membendung jangkitan virus corona.

Namun, langkah ini secara tidak langsung telah melumpuhkan operasi perniagaan kebanyakan PKS selama beberapa bulan.

Kajian yang sama menunjukkan 49 peratus daripada PKS terlibat tiada wang tunai sedangkan 33 peratus lagi mempunyai wang tunai hanya untuk tempoh tiga bulan sahaja.

Keadaan ini menimbulkan kerugian pendapatan yang besar menyebabkan masalah aliran tunai dan mengancam kelangsungan PKS.

Kebimbangan ekonomi utama melibatkan mengekalkan kesolvenan PKS dan mencegah penutupan besar-besaran memandangkan penurunan hasil yang mendadak sepanjang 2020-2021 tetapi overhed tetap yang berterusan.

Artikel Berkaitan:

Sekatan, mengurangkan permintaan pengguna, gangguan rantaian bekalan dan sekatan tenaga kerja menjejaskan aliran tunai PKS merentas semua sektor.

Kekurangan stok, bahan mentah dan sumber tenaga buruh asing menyukarkan proses pengeluaran barangan dan perkhidmatan seterusnya memberi tekanan kepada margin keuntungan PKS di Malaysia.

Catat kerugian

Satu tinjauan mendapati hampir 60 peratus PKS Malaysia mencatatkan kerugian melebihi 50 peratus pada permulaan wabak.

Rizab kewangan yang terhad telah memaksa banyak PKS memotong operasi sebanyak 30-50 peratus, dengan beribu-ribu menutup kedai secara kekal apabila tidak dapat menampung kos selepas kehabisan simpanan peribadi.

Walau bagaimanapun, PKS telah menghadapi cabaran yang tidak seimbang dalam mengharungi gangguan krisis memandangkan batasan dalam penampan kewangan, akses teknologi dan kesedaran kawal selia berbanding firma yang lebih besar.

Isu ekonomi dan undang-undang yang penting yang menjamin penyelesaian dasar telah muncul mengenai kelangsungan hidup PKS Malaysia di tengah-tengah kejutan Covid-19 dan usaha pemulihan.

Bagaimanapun, kekeliruan dan kelewatan mengenai kelayakan pinjaman/geran dan penyelewengan telah menjejaskan keberkesanan bantuan ekonomi, selalunya disebabkan oleh ketidakpastian undang-undang berhubung langkah fiskal kecemasan.

Walaupun program besar seperti PRIHATIN dan Bayaran Prihatin diperkenalkan untuk membantu perniagaan, peraturan yang kerap beralih telah mengecewakan permohonan bantuan PKS sambil menggalakkan potensi penipuan.

Sebagai contoh, banyak PKS bergelut untuk mentafsir definisi yang longgar mengenai perkara yang membentuk perniagaan yang ‘berdaya maju’ yang layak mendapat sokongan.

Menjelaskan kriteria kelayakan tersebut melalui arahan formal yang konsisten berbanding nasihat tidak rasmi akan mengukuhkan usaha menyelamat ekonomi.

Menambah kekeliruan kawal selia, jurang penyelarasan antara agensi antara pihak berkuasa tindak balas krisis persekutuan dan negeri telah menangguhkan bantuan ekonomi dan kelulusan pembukaan semula perniagaan untuk firma PKS yang terjejas.

Kelegapan tadbir urus terhadap penetapan zon pembendungan pandemik serta SOP standard operasi yang tidak konsisten dikuatkuasakan juga telah menghalang pendapatan.

Penyepaduan yang lebih ketat antara dasar kesihatan dan fiskal melalui sistem data terpusat boleh membantu mempercepatkan pemulihan perniagaan dengan memaksimumkan kawalan dan sokongan jangkitan setempat.

Jangka panjang memperkukuh pendigitalan PKS dan keupayaan e-dagang boleh mengukuhkan daya tahan ekonomi terhadap kejutan luaran masa depan yang menghasilkan sekatan mobiliti yang diperbaharui.

Walau bagaimanapun, kebanyakan PKS masih teragak-agak mengenai peralihan digital memandangkan persoalan undang-undang mengenai keselamatan siber, privasi data dan liabiliti pembayaran elektronik.

Mengemas kini kod komersial Malaysia untuk menangani isu seperti perlindungan harta intelek, rangka kerja kontrak pintar dan piawaian perdagangan rantaian blok akan mempercepatkan penggunaan teknologi.

Ringankan beban

Bagi meringankan beban PKS tempatan, kerajaan telah mengumumkan beberapa pakej rangsangan ekonomi bernilai berpuluh bilion ringgit.

Antara inisiatif yang diberikan termasuk geran khas PRIHATIN, moratorium pinjaman, subsidi upah pekerja dan diskaun cukai taksiran bagi mengurangkan kos operasi PKS.

Namun begitu, masih terdapat keluhan mengenai proses agihan bantuan yang rumit dan tidak menyeluruh membabitkan PKS.

Begitu juga pemberian fleksibiliti untuk pembayaran balik pinjaman PKS tanpa menggariskan dengan jelas implikasi pelaporan kredit telah menimbulkan persoalan undang-undang mengenai impak kepada akses pembiayaan masa hadapan.

Sama ada bank mesti mengklasifikasikan pinjaman yang disusun semula tersebut sebagai kemungkiran masih kabur memandangkan penangguhan sementara piawaian pelaporan yang tidak mempunyai lanjutan rasmi selepas 2021.

Kenyataan bercanggah daripada pegawai juga menimbulkan ketidakpastian terhadap akruan faedah pinjaman di tengah-tengah moratorium pembayaran balik.

Menangani ketidaktentuan undang-undang ini membantu PKS dalam merangka laluan pemulihan krisis ekonomi yang berhemat.

Situasi ini mengundang banyak pihak membangkitkan isu kebergantungan PKS kepada pinjaman bank.

Menurut laporan Bank Negara, 93 peratus pinjaman perniagaan kepada PKS pada suku pertama 2021 telah dipanjangkan.

Namun, pinjaman tambahan diperlukan oleh para PKS untuk menampung kos operasi dan mempertahankan perniagaan.

Antara cabaran yang dikenal pasti adalah keadaan suku bunga yang tidak menentu dan agihan pinjaman yang tidak sekata untuk pemulihan ekonomi PKS.

Selain bantuan kewangan, Akta Penyakit Berjangkit (Pindaan) 2021 turut diluluskan bagi memberi perlindungan undang-undang kepada PKS dan majikan terbabit selaras dengan pakej-pakej rangsangan ekonomi ditawarkan kerajaan.

Daripada perspektif undang-undang pula, pelaksanaan undang-undang moratorium, rentas sempadan dan kuarantin telah mewujudkan pelbagai implikasi terhadap PKS.

Sebanyak 82 peratus PKS yang terlibat dalam kajian menyatakan, pelaksanaan undang-undang ini telah mengakibatkan gangguan ke atas operasi perniagaan mereka.

34 peratus lagi pula melaporkan mereka terdedah kepada risiko tindakan undang-undang akibat ketidakmampuan untuk memenuhi obligasi kontrak dengan pembekal dan pelanggan.

Antara lain, akta baharu ini membolehkan cuti sakit wabak digunakan pekerja selain cuti tahunan sedada untuk tempoh tertentu.

Langkah ini dilihat penting bagi menjamin kelangsungan perniagaan PKS tempatan.

Menurut Persatuan Usahawan Kecil dan Sederhana Malaysia (NUSK), kerajaan perlu mempertimbangkan lebih banyak langkah pengecualian undang-undang bagi memberikan keringanan dan perlindungan kepada PKS di negara ini.

Selain itu, akses kepada pembiayaan perlu dipermudah dan diperluas bagi memastikan pemulihan dan pengukuhan kewangan PKS pasca Covid-19.

Kesimpulannya, penggubal dasar Malaysia mesti menyelesaikan kelemahan tindak balas krisis PKS yang mendesak di sepanjang dua dimensi kritikal-meminimumkan jurang bantuan ekonomi sambil menjelaskan ketidakpastian undang-undang berhubung peruntukan bantuan.

Walaupun menyokong perniagaan kecil melalui kesusahan Covid-19 kekal sangat penting, Malaysia juga mempunyai peluang untuk memanfaatkan gangguan pandemik ke arah membina ekosistem PKS yang didayakan secara ekonomi dan didayakan secara digital yang diperkukuh oleh asas perundangan yang strategik.

Di samping itu, pemulihan sektor juga boleh dilakukan dan ia dijangka mengambil tempoh yang panjang dan memerlukan usaha bersama kerajaan dan masyarakat umum.

Sokongan dalam bentuk dasar dan perundangan yang berkesan amat diperlukan untuk memastikan kelangsungan operasi dan pertumbuhan PKS pada masa hadapan.

Maklumat Penulis

1) Mahasiswa Tahun Akhir, Sarjana Muda Ekonomi Sumber Alam, Universiti Malaysia Terengganu (UMT), Nur Fatin Nabilah Shaari

2) Pensyarah Kanan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial, UMT, Jaharudin Padli

Berbakat dalam bidang penulisan? Apa kata anda sumbangkan hasil karya ke e-mel sinarbestari@sinarharian.com.my

Ikuti juga Sinar Bestari di: Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | TikTok