Amalan seperti penanaman tanah pemuliharaan, penggiliran tanaman dan agroforestry membantu mengekalkan kesuburan tanah, mencegah hakisan dan mengurangkan keperluan untuk input sintetik. Gambar kecil: Risyawati.
Amalan seperti penanaman tanah pemuliharaan, penggiliran tanaman dan agroforestry membantu mengekalkan kesuburan tanah, mencegah hakisan dan mengurangkan keperluan untuk input sintetik. Gambar kecil: Risyawati.

Kepentingan kelestarian sistem pengeluaran makanan negara

PROFESOR MADYA DR RISYAWATI MOHAMED ISMAIL
19 Mar 2024 10:39am
A
A
A

Kelestarian dalam pengeluaran makanan adalah penting untuk kesejahteraan generasi kini dan akan datang.

Ia merangkumi amalan yang memastikan kelangsungan sistem pertanian untuk jangka masa panjang sambil meminimumkan kesan negatif terhadap alam sekitar, masyarakat dan ekonomi.

Pendekatan pelbagai aspek perlu mengambil kira faktor-faktor seperti pemuliharaan sumber, pemeliharaan biodiversiti, kesaksamaan sosial daya maju ekonomi dan penyelidikan.

Salah satu elemen utama pengeluaran makanan yang mampan ialah pemuliharaan sumber semula jadi, termasuk tanah, air dan tenaga.

Amalan seperti penanaman tanah pemuliharaan, penggiliran tanaman dan agroforestry membantu mengekalkan kesuburan tanah, mencegah hakisan dan mengurangkan keperluan untuk input sintetik.

Teknik pengairan yang cekap, seperti pengairan titisan dan penuaian air hujan, mampu meminimumkan penggunaan air dan mengurangkan tekanan pada sumber bekalan air.

Selain itu, penggunaan sumber tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga solar dan angin, mampu menyumbang ke arah pengurangan pelepasan gas rumah hijau yang berkaitan dengan aktiviti pengeluaran makanan.

Aspek pemeliharaan biodiversiti juga penting dalam pengeluaran makanan yang mampan.

Artikel Berkaitan:

Kepelbagaian biologi pertanian bukan sahaja bakal menyumbang kepada daya tahan ekosistem tetapi juga menyediakan sumber genetik penting untuk pembiakan tanaman dan penyesuaian kepada perubahan keadaan persekitaran.

Amalan seperti penanaman selingan, polikultur, dan pemeliharaan varieti tanaman tradisional menggalakkan kepelbagaian biologi di ladang dan membantu melindungi daripada penyakit tanaman dan perosak.

Ekuiti sosial

Ekuiti sosial juga merupakan komponen asas kemampanan, bagi memastikan pengeluaran makanan memenuhi keperluan semua lapisan masyarakat, termasuk petani, pekerja dan pengguna.

Selain itu, inisiatif seperti pertanian sokongan komuniti (CSA), koperasi dan pasar tani mengukuhkan hubungan antara pengeluar dan pengguna, memupuk ekonomi tempatan dan meningkatkan keselamatan makanan.

Daya maju ekonomi adalah penting untuk memastikan pemegang taruh sektor pertanian mendapat faedah dan menjamin kemampanan.

Amalan pertanian mampan boleh meningkatkan keuntungan ladang dengan mengurangkan kos input, meningkatkan daya tahan terhadap tekanan alam sekitar dan meluaskan pasaran untuk produk pertanian yang dihasilkan secara mampan.

Walau bagaimanapun, peralihan kepada amalan mampan mungkin memerlukan pelaburan awal dalam infrastruktur, latihan dan penyelidikan.

Subsidi dan insentif kerajaan boleh memainkan peranan penting dalam menyokong petani semasa peralihan ini dan mengurangkan jurang amalan antara pertanian konvensional dan pertanian mampan.

Seterusnya, penyelidikan dan pembangunan (R&D) memainkan peranan penting dalam memajukan kemampanan dalam sistem pengeluaran makanan.

Usaha ini adalah penting untuk mengenal pasti penyelesaian inovatif untuk menangani cabaran kompleks yang dihadapi oleh sektor penghasilan makanan Malaysia.

R&D membolehkan pemantapan teknik pertanian mampan yang memaksimumkan kecekapan sumber, meminimumkan kesan alam sekitar dan meningkatkan daya tahan terhadap perubahan iklim.

Ini termasuk penciptaan dan penggunaan berasaskan teknologi seperti automasi pertanian dan analitik data, yang mengoptimumkan input seperti air, baja dan racun perosak, yang membawa kepada hasil lebih tinggi dengan jejak alam sekitar lebih rendah.

Usaha penyelidikan perlu menumpukan ke arah peningkatan kualiti pemakanan tanaman untuk menangani masalah kekurangan zat makanan dan kesihatan berkaitan diet.

Hala tuju penyelidikan berkaitan makanan perlu ke arah meningkatkan kualiti nutrien di dalam makanan tanpa peningkatan konsumsi.

Jika bahan makanan mampu menampung keperluan gizi masyarakat tanpa memerlukan peningkatan keperluan, beban terhadap sistem penghasilan makanan dapat dikurangkan.

Perkara ini dapat dicapai melalui R&D ke arah penghasilan makanan yang berkualiti tinggi.

Kesimpulannya, kemampanan dalam pengeluaran makanan adalah satu usaha yang kompleks dan memerlukan pertimbangan yang teliti terhadap faktor persekitaran, sosial dan ekonomi.

Dengan melaksanakan amalan yang memulihara sumber asli, memelihara biodiversiti, menggalakkan kesaksamaan sosial dan memastikan daya maju ekonomi, Malaysia boleh mencipta sistem rantaian penghasilan makanan yang mampu menyokong keperluan masyarakat, melindungi ekosistem dan mengekalkan mata pencarian untuk generasi akan datang.

Maklumat Penulis

Pengarah, Unit Penyelidikan Food Security, Innovation and Development (FinDER), Pusat Pengajian Pengurusan Teknologi dan Logistik, Universiti Utara Malaysia (UUM), Profesor Madya Dr Risyawati Mohamed Ismail

Berbakat dalam bidang penulisan? Apa kata anda sumbangkan hasil karya ke e-mel sinarbestari@sinarharian.com.my

Ikuti juga Sinar Bestari di: Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | TikTok