Perikanan dan akuakultur adalah salah satu bidang Ekonomi Biru di Malaysia. (Gambar hiasan)
Perikanan dan akuakultur adalah salah satu bidang Ekonomi Biru di Malaysia. (Gambar hiasan)

Mengapa Ekonomi Biru penting di Malaysia?

LIM SHU TING
16 Feb 2024 07:00am
A
A
A

Ekonomi Biru merujuk kepada penggunaan sumber laut secara lestari untuk pertumbuhan ekonomi, kehidupan yang berkualiti tinggi dan pekerjaan sambil memelihara kesihatan ekosistem marin serta pantai.

Ia merangkumi pelbagai sektor ekonomi seperti perikanan, akuakultur, pelancongan, tenaga boleh diperbaharui marin, pengangkutan maritim, pembangunan infrastruktur pantai dan sebagainya.

Malaysia merupakan negara yang mempunyai pelbagai ciri yang berkaitan dengan Ekonomi Biru terutamanya pantai yang luas, sumber maritim yang kaya dan berada pada kedudukan yang unik dan lain-lain. Ciri-ciri tersebut dapat memanfaatkan potensi Ekonomi Biru di Malaysia.

Malaysia juga terkenal dengan kepelbagaian ekosistemnya, dikelilingi Laut China Selatan dan Selat Melaka.

Aset-aset maritim ini membekalkan sumber yang banyak dan membolehkan Malaysia berkembang maju dalam pembangunan Ekonomi Biru yang lestari.

Konsep Ekonomi Biru merangkumi pelbagai sektor termasuk perikanan, akuakultur, pelancongan, perkapalan dan tenaga boleh diperbaharui.

Perikanan dan akuakultur adalah salah satu bidang Ekonomi Biru di Malaysia. Sektor perikanan memainkan peranan penting dalam ekonomi, menyediakan pekerjaan dan menyumbang kepada keselamatan makanan.

Walau bagaimanapun, amalan penangkapan ikan yang tidak mampan dan eksploitasi berlebihan sumber marin menimbulkan cabaran kepada daya maju jangka panjang sektor ini.

Artikel Berkaitan:

Inisiatif menggalakkan amalan perikanan dan akuakultur yang mampan sedang dijalankan, tetapi langkah yang lebih komprehensif diperlukan.

Kawasan pesisir pantai Malaysia juga menarik pelancong dengan pantai yang bersih, terumbu karang dan biodiversiti marin. Pelancongan marin, termasuk aktiviti seperti snorkeling, menyelam dan lompat pulau, menyumbang dengan ketara kepada ekonomi negara.

Amalan pelancongan mampan dan usaha pemuliharaan marin adalah penting untuk melindungi aset ini untuk generasi yang akan datang.

Di samping itu, sektor perkapalan dan pelabuhan, sektor pengangkutan maritim merupakan komponen utama Ekonomi Biru Malaysia.

Lokasi strategik negara di sepanjang laluan perkapalan utama meningkatkan kepentingannya dalam perdagangan global.

Pelaburan dalam infrastruktur pelabuhan, logistik dan teknologi perkapalan adalah perlu untuk memastikan kecekapan dan kemampanan pengangkutan maritim.

Tenaga boleh diperbaharui, Malaysia telah mula meneroka potensi tenaga boleh diperbaharui dari lautan, termasuk tenaga pasang surut dan ombak.

Pembangunan ladang angin luar pesisir dan sumber tenaga boleh diperbaharui berasaskan marin lain boleh menyumbang kepada keselamatan tenaga negara sambil mengurangkan pergantungan kepada bahan api fosil tradisional.

Persekitaran marin adalah sumber biodiversiti yang boleh dimanfaatkan untuk kemajuan perubatan, farmaseutikal dan bioteknologi. (Gambar hiasan)
Persekitaran marin adalah sumber biodiversiti yang boleh dimanfaatkan untuk kemajuan perubatan, farmaseutikal dan bioteknologi. (Gambar hiasan)

Peluang bioteknologi

Malaysia mempunyai pelbagai peluang untuk pertumbuhan Ekonomi Biru. Salah satu peluang ialah bioteknologi biru.

Persekitaran marin adalah sumber biodiversiti yang boleh dimanfaatkan untuk kemajuan perubatan, farmaseutikal dan bioteknologi.

Malaysia boleh melabur dalam penyelidikan dan pembangunan untuk memanfaatkan potensi organisma marin untuk penemuan ubat baharu dan aplikasi industri.

Selain itu, dari segi pemuliharaan marin dan eko-pelancongan, amalan pemuliharaan marin yang mampan boleh meningkatkan eko-pelancongan, menarik pengunjung yang berminat untuk merasai keindahan ekosistem marin Malaysia.

Kerajaan boleh mewujudkan kawasan perlindungan marin, melaksanakan garis panduan pelancongan yang bertanggungjawab, dan mendidik orang ramai tentang pemuliharaan alam sekitar boleh menyumbang kepada kelestarian ekonomi dan ekologi.

Dari segi teknologi dan inovasi, Malaysia mestilah menerima kemajuan teknologi dalam pengurusan perikanan, akuakultur dan pengangkutan maritim yang boleh meningkatkan kecekapan dan kemampanan.

Kerajaan juga boleh melabur dalam penyelidikan dan Pembangunan (R&D), serta memupuk kerjasama antara kerajaan, sektor swasta dan ahli akademik, akan memacu inovasi dalam Ekonomi Biru. Seterusnya, dari segi pembinaan kapasiti dan pendidikan.

Membina kapasiti komuniti tempatan yang terlibat dalam aktiviti berkaitan marin adalah penting untuk pembangunan lestari Ekonomi Biru Malaysia.

Program pendidikan dan latihan boleh memperkasakan individu dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengamalkan amalan mampan, memastikan Ekonomi Biru Malaysia menghadapi cabaran kritikal, termasuk penangkapan ikan berlebihan, amalan haram, pencemaran, kesan perubahan iklim dan penggunaan infrastruktur dan teknologi yang kurang maju.

Menangani isu-isu ini adalah penting untuk pengurusan sumber marin yang mampan dan membuka kunci potensi ekonomi sektor maritim negara.

Di Malaysia, Ekonomi Biru telah menghadapi pelbagai cabaran. Cabaran utama ialah Isu Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU).

Kerajaan perlulah melaksana dan menguatkuasakan amalan pengurusan perikanan yang mantap seperti kuota tangkapan dan sistem pemantauan. Hal demikian adalah untuk membantu mengurangkan penangkapan ikan berlebihan.

Kerajaan juga boleh memperkukuh usaha penguatkuasaan undang-undang maritim untuk memerangi penangkapan ikan IUU adalah penting untuk memelihara sumber marin.

Dari segi pencemaran dan kemerosotan habitat, kerajaan patutlah melaksana dan menguatkuasakan peraturan alam sekitar yang ketat, menggalakkan pengurangan sisa dan melabur dalam infrastruktur pengurusan sisa. Ia membantu memerangi pencemaran dan kemerosotan habitat.

Seterusnya Malaysia mesti menyesuaikan diri dengan cabaran yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, termasuk peningkatan paras laut dan peningkatan kekerapan kejadian cuaca yang melampau.

Kerajaan boleh melaksanakan amalan berdaya tahan iklim dalam pembangunan pantai dan pengurusan perikanan. Ia penting untuk mengurangkan kesan perubahan iklim ke atas Ekonomi Biru.

Dari segi kekurangan infrastruktur dan penggunaan teknologi, untuk memanfaatkan potensi penuh Ekonomi Biru, Malaysia perlu melabur dalam memodenkan kemudahan pelabuhan, menaik taraf infrastruktur perkapalan dan mengguna pakai teknologi termaju dalam perikanan serta akuakultur.

Perkongsian awam-swasta dan pelaburan asing boleh melibatkan diri dalam Ekonomi Biru kerana mereka memainkan peranan penting dalam membiayai pembangunan infrastruktur ini.

Maklumat Penulis

1 - Pelajar Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial, Universiti Malaysia Terengganu (UMT), Lim Shu Ting

2 - Pensyarah Kanan, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial UMT, Jaharudin Padli

Berbakat dalam bidang penulisan? Apa kata anda sumbangkan hasil karya ke e-mel sinarbestari@sinarharian.com.my

Ikuti juga Sinar Bestari di: Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | TikTok