Mencipta peluang pekerjaan di kawasan luar bandar merangsang penduduk untuk tinggal atau kembali ke kampung halaman mereka.  Gambar kecil: Siti Sarah.
Mencipta peluang pekerjaan di kawasan luar bandar merangsang penduduk untuk tinggal atau kembali ke kampung halaman mereka. Gambar kecil: Siti Sarah.

Wujud peluang pekerjaan berbanding bantuan wang

SITI SARAH SUHAINI DAN JAHARUDIN PADLI
28 Feb 2024 09:31am
A
A
A

Menangani pengangguran dan mencipta lebih banyak peluang pekerjaan merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi yang mampan di Malaysia.

Walaupun memberikan bantuan kewangan boleh melegakan kesukaran sementara, namun fokus seharusnya diberikan sepenuhnya kepada pelaksanaan strategi jangka panjang yang merangsang pertumbuhan pekerjaan dan memberdayasaingkan individu untuk mendapatkan pekerjaan stabil tertutamanya di kawasan luar bandar.

Hal ini dikatakan demikian kerana, peluang pekerjaan di kawasan luar bandar dapat membantu mengatasi isu berkaitan dengan penumpuan penduduk di kawasan bandar.

Mencipta peluang pekerjaan di kawasan luar bandar merangsang penduduk untuk tinggal atau kembali ke kampung halaman mereka dan dapat mengurangkan tekanan pada infrastruktur bandar.

Ini juga dapat membantu meredakan masalah berkaitan dengan kepadatan penduduk dan kesesakan lalu lintas.

Keutamaan kepada penciptaan peluang pekerjaan di kawasan luar bandar mampu menyumbang kepada pembangunan serantau yang lebih seimbang.

Ini membantu mengurangkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar, menggalakkan kesaksamaan ekonomi dan mencegah penumpuan berlebihan sumber serta peluang di pusat bandar.

Hal ini dapat dibuktikan dengan perbezaan pendapatan antara penduduk di bandar dan luar bandar.

Artikel Berkaitan:

Berdasarkan data pada tahun 2019 yang diperoleh daripada Jabatan Perangkaan Negara, pendapatan penengah isi rumah luar bandar adalah RM3,828 berbanding RM6,561 bagi kawasan bandar.

Secara perbandingan mudah, bagi setiap RM100 yang diraih penduduk di bandar, penduduk luar bandar hanya mampu meraih sebanyak RM58.

Direkodkan juga pada tahun yang sama, tahap kemiskinan di luar bandar adalah tinggi berbanding kadar kemiskinan untuk keseluruhan Malaysia.

Antara pendekatan yang berkesan dalam mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di luar bandar adalah melabur dalam program pendidikan dan pembangunan kemahiran.

Dengan meningkatkan set kemahiran tenaga kerja, individu menjadi lebih kompetitif di pasaran kerja dan lebih bersedia untuk menangani tuntutan industri yang berubah-ubah.

Kerjasama antara kerajaan, institusi pendidikan dan sektor swasta boleh membawa kepada reka bentuk program latihan yang berorientasikan keperluan industri.

Penciptaan pekerjaan

Mendorong usahawan menjalankan lebih banyak perniagaan juga merupakan salah satu cara lain untuk merangsang penciptaan pekerjaan.

Inisiatif yang menyokong Perniagaan Kecil dan Sederhana (PKS) boleh membawa kepada penubuhan perniagaan baru dan seterusnya mencipta peluang pekerjaan.

Penyediaan insentif kewangan, program bimbingan dan proses pengawalseliaan yang cekap boleh meningkatkan kadar kejayaan usahawan baru dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi keseluruhan.

Melabur dalam projek infrastruktur adalah kaedah terbukti untuk merangsang penciptaan pekerjaan.

Projek berskala besar seperti pembangunan rangkaian pengangkutan, kemudahan tenaga dan infrastruktur bandar bukan sahaja mencipta peluang pekerjaan segera tetapi juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Projek-projek ini kerap melibatkan pelbagai kemahiran dan memberi manfaat kepada pelbagai sektor.

Hal ini kerana, apabila pelaburan mengalir ke dalam ekonomi luar bandar, terdapat potensi untuk peningkatan produktiviti dan pembangunan industri baru.

Ini pada gilirannya, boleh membawa kepada penubuhan lebih banyak perniagaan berorientasikan eksport.

Apabila sebuah negara menghasilkan dan mengeksport lebih banyak barang dan perkhidmatan, ia dapat memberi impak positif kepada imbangan perdagangan negara tersebut.

Sebagai contoh, dengan wujudnya projek-projek besar seperti pembinaan kilang di Terengganu dapat memberikan peluang pekerjaan dan meningkatkan ekonomi rakyat Terengganu. pendekatan ini lebih berkesan dalam membantu meningkatkan ekonomi rakyat dalam jangka masa panjang berbanding program bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan yang hanya bertahan dalam jangka masa pendek.

Selain itu, membina persekitaran perniagaan yang kondusif dengan mengurangkan rintangan birokrasi, menggalakkan inovasi dan memastikan persaingan yang adil dapat menarik pelaburan asing.

Pelaburan langsung asing (FDI) boleh membawa industri, teknologi dan modal baru, membawa kepada penciptaan pekerjaan dan memperluas ekonomi domestik.

Seterusnya, kerajaan juga boleh mempromosikan ekonomi digital dan merangkul kemajuan teknologi boleh membuka peluang pekerjaan baru.

Kerajaan boleh menyokong inisiatif yang memberi tumpuan kepada literasi digital, menggalakkan penggunaan e-dagang dan merangsang inovasi dalam bidang berkembang seperti kecerdasan buatan, robotik serta tenaga boleh diperbaharui.

Secara kesimpulan, dengan menggabungkan usaha dalam pendidikan, keusahawanan, pembangunan infrastruktur dan teknologi, Malaysia boleh membina ekonomi tegar dan beraneka yang mencipta peluang pekerjaan mampan untuk rakyat, dengan akhirnya mengurangkan bergantung kepada program bantuan kewangan.

Maklumat penulis

1) Mahasiswa Tahun Akhir, Sarjana Muda Ekonomi Sumber Alam, Universiti Malaysia Terengganu (UMT), Siti Sarah Suhaini

2) Pensyarah Kanan Fakulti Perniagaan, Ekonomi Dan Pembangunan Sosial, UMT, Jaharudin Padli

Berbakat dalam bidang penulisan? Apa kata anda sumbangkan hasil karya ke e-mel sinarbestari@sinarharian.com.my

Ikuti juga Sinar Bestari di: Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | TikTok